รถชมวิว-14

รถโดยสารไฟฟ้า ขนาดใหญ่ หรือเรียกว่า รถชมวิว ตั้งแต่ 8 ถึง 24 ที่นั่ง