รถชมวิว 8-24 ที่นั่ง

รถโดยสารไฟฟ้า ขนาดใหญ่ หรือเรียกว่า รถชมวิว ตั้งแต่ 8 ถึง 24 ที่นั่ง

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์