รถกอล์ฟ พลังงานไฟฟ้าแบบต่างๆ รวมทั้งรถชมวิว แต่ละรุ่น ราคา เท่าไร โทรมาได้เลย 0814871859, Line: samran.lin

รถกอล์ฟ ขนาดเล็ก 2-4 ที่นั่ง standard golf cars ที่มีใช้กำลังไฟฟ้า  4kw,แรงดัน 48v  (ปัจจุบันเลิกผลิค ขนาด 36v และ 3kws )ซึ่เหมาะสำหรับขับตนเดียวหรือมีสมาชิกครอบครัวหรือผู้โดยสารร่วมเดินทางไม่กี่ตน  รุ่นถ้ดไปที่นิยมใช้คือที่เป็นขนาดกลาง ตังแต่ 6 ที่นั่งถึง 8 ที่นั่ง กำลัง 4kw, 48v และ 5kw, 48v ปัจจุบีนได้เพิ่มถึง 6.3 kws ,premium grade  ยี่ห้อ HDK มาตรฐาน USA นอกจากนั้นยังมีรถไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือมักเรียกกันว่ารถชมวิว มีขนาดตั้้งแต่ 8 ที่นั่งถึง 24 ที่นั่งขนาดกำลัง 5kw, 72V มักจะเป็นรถโดยสารสำหรับสาธราณะ เช่นสถานที่ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย สวนสัตว์ ข้างล่างเป็นตัวอย่างรถบางชนิด หากท่านสนใจดูทุกๆรุ่กรุณาคลิกป้ายข้างล่างนี้เพื่อไปหน้าร้านค้า

การใช้งาน รถกอล์ฟ

การใช้งานเมือเริ่มแรกก็มีการใช้งานแค่สนามกอล์ฟ ตามความหมายเดิมคือ golf cart ปัจจุบันมีการประยุกการใช้งานแพร่หลายมาก ตัวอย่าง เช่น โครงการหมู่บ้านใข้ในการพาลูกค้าชมบ้านตัวอย่าง โรงพยาบาลใช้เคลือนย้ายผูป่วยหรือโดยสาร จากที่จอดรถสู่ตึกและ บุคลากรทางเการแพทย์ หรือแม้แต่ขนส่งเวชภีณฑ์ โรงแรมและรีสอร์ทก็เป็นสถานที่ใช้มากที่สุดแห่งหนึ่ง ใช้ในการให้บริการโดยสารเข้าออกและพาเที่ยว มหาวิทยาลัยใช้เป็นรถโดยสารให้แก่นิสิต นักศึกษา จากตึกสู่ตึก คณาจารย์และบุคคลากรของคณะต่างๆใช้ในการเดินทางภายในเพราะประหยัดพลังงานมากว่า ห้างสรรพสินค้าก็ใช้ให้บริการรถโดยสารระหว่างที่จอดรถและส่วน shopping ของห้าง และปัจจุบันตามสนามบิน เช่น สนามบินสุวรรณภูมิก็มีการให้การบริการ รถกอล์ฟและอาจเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด

การหาซื้อ รถกอล์ฟ

ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งผู้ที่ซื้อหาซื้อรถกอล์ฟจะมีคำถามมากมายว่าจะซื้อที่ไหนดีซื้อแบบไหน ยี่ห้อไหนดี รถใหม่หรือมือสอง ควรใข้งบประมาณเท่าไร ตัวอย่างจะเห็นจากกระทู้เกี่ยวข้องต่าง เช่น ช่วยแนะนำที หรือบทความทีอาสาสมัครเขียนไว้เกี่ยวกับการเลือกหาซื้อรถกอล์ฟ how to buy a golf cart.

หากท่านมีคำเถาม เช่น ใช้รถใหม่หรือมือสองดี กี่ที่นั่ง และแต่ละ แบบของ รถกอล์ฟราคาเท่าไร มาคุยกับเราได้เลยครับ