รถกอล์ฟ-2-2+2

รถกอล์ฟ ไฟฟ้า 2 ที่นั่งและ 4 ที่นั่งขนิด 2+2