รถกอล์ฟ กระบะดัดแปลง

รถกอล์ฟ ที่ดัดแปลงเพื่อเป็นรถไฟฟ้าเอนกประสงค์