รถชมวิว ไฟฟ้า

รถชมวิว-09

รถชมวิว ไฟฟ้า รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า รถรางไฟฟ้า

นอกจากรถไฟฟ้า ขนาดเล็กแล้วเรายังนำเข้า ประกอบ รถชมวิว ไฟฟ้าซึ่งเป็นรถไฟฟ้าขนาดขนาดใหญ่ หรือบางท่านอาจเรียกว่า รถรางไฟฟ้า รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า เป็นรถที่มีขนาดตั้งแต่ 9-24 ที่นั่ง เหมาะสำหรับ ขนส่งมวลชน นำเที่ยว เพื่อชมวิว รับนิสิตนักศึกษา ขนาดที่นิยมที่สุดคือชนิด 15 ที่นั่ง