รถชมวิว-09

รถชมวิว รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า รถรางไฟฟ้า

นอกจากรถไฟฟ้า ขนาดเล็กแล้วเรายังนำเข้า ประกอบ รถชมวิว ขนาดต่างๆ เช่น 12 ที่นั่ง, 16 ที่นั่ง, 20 ที่นั่ง และ 30 ที่นั่ง ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าขนาดขนาดใหญ่ หรือบางท่านอาจเรียกว่า รถรางไฟฟ้า รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า เป็นรถที่มีขนาดตั้งแต่ 9-24 ที่นั่ง เหมาะสำหรับ ขนส่งมวลชน นำเที่ยว เพื่อชมวิว รับนิสิตนักศึกษา ขนาดที่นิยมที่สุดคือชนิด 15 ที่นั่ง