รถกอล์ฟไฟฟ้า โดย golf car shop

สินค้กลุ่มนี้เป็น รถกอล์ฟไฟฟ้า ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน ยกเว้นมือสองที่มีแบบ เครื่องยนต์และไฟฟ้า จะคลอบคุลมรถกอล์ฟ ตังแต่ 2 ถึง 8 ที่นั่ง ส่วนรถไฟฟ้าใหญ่ ตั้งแต่ 9 ที่นั่งเป็นต้นไปจัดเป็นรถชมวิว ซึ่งบางท่านอาจเรียกว่า รถรางไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้า หรือรถไฟฟ้า  รถไฟฟ้าของเราจะนำเข้ายี่ห้อดังที่ได้รับการพิสูจณ์แล้วดวยการใช้งานกว่า 20 ปีทั้ง ประเทศไทยและต่างประเทศ และ นำมาประกอบโดยโรงงานทันสมัย